TINGLYSNING AF VEDTÆGTER TIL EJERFORENINGEN

Har ejerforeningen truffet generalforsamlingsbeslutning om tillæg til vedtægterne eller lavet nye, kan jeg være behjælpelige med tinglysningen heraf.

Det kan også være at de skal tinglyses pantstiftende eller have tinglyst et ejerpantebrev som sikkerhed.

Jeg kan selvfølgelig også hjælpe med aflysning af de gamle servitutter, vedtægter eller pantebreve.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

Kontakt MinTinglysning

 
Adresse

Tangmosevej 87G, 1. sal

4600 Køge

Danmark

 
Mail
 
Telefon