TINGLYSNING AF SKIFTERETSATTEST

Det kan være en god idé at få skifteretsattest om uskiftet bo tinglyst, så du kan råde over ejendommen efter din ægtefælles død – f.eks. ved låneoptag eller salg.

Jeg tager et salær på kr. 1.000,- inkl. moms for udarbejdelse af tinglysningsanmeldelsen og gennemførelse af tinglysningen.

Herudover kommer tinglysningsafgift til staten: En efterlevende ægtefælle skal altid kun betale den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr. Andre arvinger skal betale almindelig tinglysningsafgift, d.v.s. fast afgift på 1.850 kr. + en yderligere værdiafgift på 0,6% af den senest offentliggjorte ejendomsværdi.

Til brug for tinglysningen af skifteretsattesten skal vi have tilsendt følgende oplysninger:

  • Kopi af skifteretsattesten (gerne blot indscannet og fremsendt pr. e-mail)

  • Adresse på ejendommen (vi finder selv matr.nummeret).

  • Cpr-numre og fulde navne på afdøde samt den/de arvinger, der skal have tinglyst adkomst (i det omfang dette ikke allerede fremgår af skifteretsattesten)

  • Såfremt der er øvrige arvinger i boet, som ikke deltager i udtagelsen af ejendommen, skal vi også bruge cpr-numre og fulde navne på disse, idet de også skal signere tinglysningsanmeldelsen

  • Oplysning om, hvorvidt arvingen/arvingerne har NemID eller ønsker at udstede tinglysningsfuldmagt.


Kontakt MinTinglysning

 
Adresse

Tangmosevej 87G, 1. sal

4600 Køge

Danmark

 
Mail
 
Telefon