TINGLYSNING AF SKØDE

(Berigtigelse af skødet)

Tinglysning af skøde uden refusionsopgørelse til kr. 2.500 inkl. moms

- ingen udarbejdelse af refusionsopgørelse

Dette forudsætter og omfatter:

 • At der foreligger en underskrevet købsaftale hvor alle vilkår er på plads.
 • Jeg varetager korrespondance med mægler samt køber og sælgers pengeinstitutter
 • Prøvetinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
 • Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
 • Tinglysning af endeligt skøde
 • Slette sælgers hæftelser
 • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
 • Prisen er eksklusiv tinglysningsafgift og rådgivning

Tinglysning af skøde med refusionsopgørelse til kr. 3.000 inkl. moms

- med udarbejdelse af refusionsopgørelse

Dette forudsætter og omfatter:

 • At der foreligger en underskrevet købsaftale hvor alle vilkår er på plads.
 • Jeg varetager den videre korrespondance med mægler samt køber og sælgers pengeinstitutter
 • Prøvetinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
 • Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
 • Tinglysning af endeligt skøde
 • Udarbejdelse og godkendelse af refusionsopgørelse (ikke indeholdt i lille køberpakke)
 • Slette sælgers hæftelser
 • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Refusionsopgørelsen opgør således de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, og som i realiteten skal betales af køber fra overtagelsesdagen.
 • Prisen er eksklusiv tinglysningsafgift og rådgivning

Beregning af tinglysningsafgift

Ved køb af fast ejendom skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Tinglysningsafgiften udregnes på baggrund af købesummen, hvis den fx er kr. 5.400.000 – Afgiften beregnes med 0,6 % af købesummen. Beløbet oprundes til nærmeste 100 kr. og tillægges en grund takst på kr. 1.850 og vil derfor udgør kr. 34.250.Kontakt MinTinglysning

 
Adresse

Nørregade 24D, 1. sal

4600 Køge

Danmark

 
Mail
 
Telefon