SKØDE EFTER SKILSMISSE

Ved skilsmisse skal boet deles – og hvem skal overtage den tidligere fælles ejendom?

Jeg hjælper jer med at udarbejde og tinglyse et skøde efter skilsmisse for kr. 2.000,- inkl. moms.

Tinglysningsafgiften udgør yderligere kr. 1.850,-

For at skødet kan tinglyses som en bodeling er det en forudsætning, at der foreligger godkendelse fra banken, samt der er en separations-/skilsmissebevilling.

Tinglyses bodelingen på baggrund af opløsning af formuefællesskab, betales der kun kr. 1.850,- i tinglysningsafgift.


Kontakt MinTinglysning

 
Adresse

Tangmosevej 87G, 1. sal

4600 Køge

Danmark

 
Mail
 
Telefon